top of page

Regulamin COVID 19 - Blast Arena

 

Dodatkowy Regulamin (COVID-19) obowiązujący od dn. 06.06.2020 r.

1. Do Blast Areny mogą wejść tylko dzieci i opiekunowie zdrowi, bez żadnych objawów chorobowych.

2. Do Blast Areny nie mogą wchodzić dzieci oraz opiekunowie, którzy zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji.

3. Wszyscy wchodzący na teren Hali, muszą zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przez Zarządzającego.

4. Każda osoba wchodząca do Blast Areny musi poddać się zmierzeniu temperatury przez pracownika.

5. Podczas pobytu na terenie Hali, prosimy o częste mycie rąk opiekunów jak i dzieci.

6. Opiekunów obowiązuje noszenie maseczek zakrywających nos i usta.

7. Od godziny 14:45 do 15:00 następuje przerwa techniczna, podczas której będzie dezynfekowana cała Blast Arena.

8. Opiekunów prosimy o utrzymywanie dystansu między sobą min. 2 metry.

9. Dzieci nie mogą wnosić na teren Blast Areny własnych zabawek.

bottom of page